Husorden

Ejerforeningen, hvilket i mangel af anden vedtægtsbestemmelse må betyde generalforsamlingen, kan i henhold til ejerlejlighedslovens § 5 i en husorden fastsætte almindelige ordensregler, der regulerer brugen af fælles- og særejendom. Husordenen skal som udgangspunkt vedtages på en generalforsamling med simpel majoritet efter fordelingstal. Der kan i særlige vedtægter (fra skrivemaskinens tidsperiode) forekomme vedtægtsbestemmelser, hvoraf fremgår, at ”bestyrelsen kan fastsætte en husorden”, hvilket er uheldigt, fordi vedtagelsen af en husorden dermed unddrages den demokratiske forankring en generalforsamlings godkendelsesproces bidrager med og dermed risikerer bestyrelsen, at husordenen ikke opnår den samme respekt, som en demokratisk vedtaget husorden. Selvom bestyrelsen har kompetencen til at fastsætte en husorden, bør den ikke unddrage en generalforsamlings godkendelse, så husordenen bliver forankret blandt medlemmerne. Det fremgår af normalvedtægtens § 9 stk. 3, at ”bestyrelsen udarbejder husorden med almindelige ordensregler til godkendelsen på generalforsamlingen”.

Husordenen må ikke have karakter at vedtægtsbestemmelser. Husordenen er gældende for ejerforeningens medlemmer, hustandsmedlemmer, lejere og andre, der befinder sig i ejendommen. Husordenen indeholder fælles regler for ejerforeningen, der har til formål, at sikre ejerforeningens aktiver bedst muligt og skabe tryghed i ejerforeningen. Husordenen supplerer ejerforeningens vedtægter, men skal ikke tinglyses for at kunne gøres gældende med foreningens medlemmer og tredjemand. Vedtægterne har forrang for husordenen. Husordenen kan ikke tilsidesætte gældende love om boligforhold, der til enhver tid vil have forrang for husordenen.

E/F Rådgivning har udviklet en total husorden, der dækker en ejerforenings behov i stort set enhver henseende. De enkelte punkter kan redigeres eller blot slettes, hvis de ikke er relevante. E/F Rådgivnings husorden koster 2.500 kr. inkl. moms. Såfremt ejerforeningen efterfølgende har behov for specifikke tilretninger, kan ejerforeningen selv foretage dem eller tilkøbe få timers konsulentrådgivning á 1.250 kr. pr. time inkl. moms.