Husorden

Ejerforeningen kan i henhold til ejerlejlighedslovens § 5 i en husorden fastsætte almindelige ordensregler, der regulerer brugen af fælles- og særejendom. Husordenen må ikke have karakter at vedtægtsbestemmelser. Husordenen skal vedtages på en generalforsamling med simpel majoritet efter fordelingstal. Husordenen er gældende for ejerforeningens medlemmer, hustandsmedlemmer, lejere og andre, der befinder sig i ejendommen. Husordenen indeholder fælles regler for ejerforeningen, der har til formål, at sikre ejerforeningens aktiver bedst muligt og skabe tryghed i ejerforeningen. Husordenen supplerer ejerforeningens vedtægter, men skal ikke tinglyses for at kunne gøres gældende med foreningens medlemmer og tredjemand. Vedtægterne har forrang for husordenen. Husordenen kan ikke tilsidesætte gældende love om boligforhold, der til enhver tid vil have forrang for husordenen.

E/F Rådgivning har udviklet en total husorden, der dækker en ejerforenings behov i enhver henseende. De enkelte punkter kan redigeres eller blot slettes, hvis de ikke er relevante. E/F Rådgivnings husorden koster 2.500 kr. inkl. moms. Såfremt ejerforeningen efterfølgende har behov for specifikke tilretninger, kan der tilkøbes fx 1-3 timers konsulentrådgivning á 1.250 kr. pr. time inkl. moms.