Brand i lejligheder

Ved brand i ejerlejligheder, uanset om de er beboet af ejer eller lejet ud, dækker ejerforeningens forsikring normalt som følger ved en dækningsberettiget forsikringsskade.

Er ejendommen helt eller delvis uanvendelig som følge af en af bygningsforsikringen omfattet skade, erstattes:

- dokumenteret tab af lejeindtægt, og

- udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som sikrede selv benytter til beboelse og kontor. Erstatningen betales pr. forsikringsbegivenhed med op til ca. 2,7 mio. kr. i ind til en måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder fra skadedagen.

Sikrede er ejerne af ejerlejligheden. Eventuelle lejere i ejerforeningen er ikke dækket af ejerforeningens bygningsforsikring.

Lejere vil der imod være dækket på lejerens egen familie-/indboforsikring, forudsat at de har en sådan. Har de ikke det, er det for egen regning og risiko.

Dog kan forsikringen udvides med denne dækning, men det er op til udlejer, om denne vil tegne og betale for en sådan - dette vil fremgå konkret af den enkelte police. Der er ingen pligt for udlejer til at tegne en sådan forsikring. Lejeren har mulighed for at få dækning på familie-/indboforsikringen, stadig forudsat, at den er tegnet.