Er det lovligt at skralde?

Mange ejerforeninger oplever, at ubudne gæster roder i deres affaldscontainere, men er det ulovligt?

Når affaldscontainere er ulåste og står på en ulåst grund, er det ikke ulovligt at skralde.

Det er almindelig antaget, at straffelovens §§ 276 og 277 om tyveri og ulovlig omgang med hittegods ikke finder anvendelse på tilegnelse af affald, hvortil ejendomsretten er opgivet, jf. Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov,  Speciel del, 10. udgave, 2012, siderne 514 og 523.

Opmærksomheden henledes på, at det er i strid med straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1, at skaffe sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt område. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at såfremt der ødelægges eller beskadiges genstande, vil dette kunne straffes efter straffelovens § 291, stk. 1, om hærværk.

Straffeloven