Besparelse på 44,8 % på forsikringer

E/F Rådgivning undersøgte forsikringsmarkedet for en ejerforening i Nordsjælland og fik indhentet flere tilbud, herunder et attraktivt tilbud fra forsikringsselskab B på 24.514 kr. ved en 1-årig aftale, hvor foreningen i 2014/15 betalte forsikringsselskab A 42.700 kr. Dette beløb fik E/F Rådgivning forhandlet ned til 37.757 kr. i 2015. Besparelsen ved et skift til forsikringsselskab B vil udgøre 13.243 kr. pr. år ved en 1-årig aftale svarende til en rabat på 35 %.

Ved en 3-årig tegning tilbydes 10 % rabat, hvilket giver en præmie på 22.063 kr. og en besparelse på 15.694 kr., hvilket giver en besparelse på 41,6 %.

Ved en 5-årig tegning tilbydes 15 % rabat, hvilket giver en præmie på 20.837 kr. og en besparelse på 16.920 kr., hvilket giver en besparelse på 44,8 % og ejerforeningen kan nu over de næste 10 år bruge 169.200 kr. på vedligehold af ejendommen, frem for til forsikringsselskab A.

Mange ejendomsadministratorer har deres faste samarbejde med ét forsikringsselskab og har her mulighed for, at tilbyde ejerforeningerne en rabat mod at ejendomsadministrator får en provision. I enkelte tilfælde kan dette være den bedste forsikring, men i rigtig mange tilfælde kan E/F Rådgivning finde et langt bedre forsikringstilbud til ejerforeningerne og kan E/F Rådgivning ikke tilbyde en bedre og billigere forsikring, så beregnes der ikke noget honorar. Dermed er det risikofrit for ejerforeningerne, at få E/F Rådgivning til at vurdere ejerforeningens forsikringer. E/F Rådgivning er uafhængig og har ikke provisionsordninger med forsikringsselskaberne. E/F Rådgivning skal alene varetage ejerforeningernes optimale interesser.