Adgangskontrol og dørtelefoni

I bund og grund handler dørtelefoni og adgangskontrol (forkortet ADK) om, at åbne låste døre. Det kan gøres på forskellige måder, alt efter hvilken teknologi de enkelte systemer benytter.

Adgangskontrol

Når et adgangskontrolsystem installeres i en ejerforening, er det typisk en brik, der bruges som adgangsmedie. Denne metode kan betjenes af alle, børn som ældre, og den er ikke afhængig af, om der eksempelvis er strøm på mobilen. En anden mulighed er, at bruge koder, men der skal man selvfølgelig være opmærksom på, at koder meget let kan videregives og dermed misbruges. Det er umuligt, at have kontrol over, hvor mange, der kender en kode, men man ved præcist, hvor mange brikker, der er i omløb.

En stor fordel ved adgangskontrol er, at man selv kan slette bortkomne brikker, så de ikke længere er i omløb og at uvedkomne har adgang til ejerforeningens ejendom. Dette kan gøres af systemadministratoren selv eller en servicepartner. Her er det en god idé, at sikre sig, at systemet er IP (Internet Protokol) baseret, da det giver mulighed for, at tilgå systemet eksempelvis fra servicepartnerens adresse.

En vigtig parameter er, at vælge et system, som ikke kræver, at der installeres software på en specifik computer, da dette kan give store udfordringer og omkostninger, hvis en sådan computer bryder sammen eller bliver stjålet.

Online og offline læsere

Der er to teknologier som man skal være opmærksom på, henholdsvis online og offline læsere. En læser er den enhed man holder sin nøglebrik op foran adgangskontrollen for at låse døren op.

Online læsere er forbundet med et kabel direkte til en adgangskontrolcentral, hvilket har den store fordel, at når der foretages en ændring i softwaren, bliver den eksekveret med det samme ude på læseren. Eksempelvis vil en slettet brik blive afvist med det samme, at den er registreret i softwaren som slettet eller tabt.

Offline læsere er batteridrevne og er ikke direkte forbundet til softwaren, som beskrevet oven for. Den vil typisk få sine opdateringer (eksempelvis at en brik ikke har adgang mere) via en håndholdt enhed, der skal holdes fysisk op foran offline læseren eller via en anden brik/bruger, som har været forbi en online læser og fået de nye opdateringer lagt ind på brikken og derefter viderefører opdateringen til offline læseren. Med andre ord kræver det enten, at man fysisk går ud til offline enheden og opdaterer den, eller at offline læseren bliver opdateret af andre brikker/brugere. Derfor skal man overveje, om man ønsker, at benytte offline læsere på døre, der vender ud til det fri (det kan være opgangsdøre). Der kan det være fornuftigt, at etablere online læsere på opgangsdørene og udstyre andre døre (eksempelvis bagtrappe, loft og kælderdøre) med offline læsere. Herved vil alle, der befinder sig i bygningen, have opdaterede brikker, da de fleste vil bruge opgangslæseren flere gange hver dag.

Det basale behov, der bliver dækket med et adgangskontrolsystem er, at kunne åbne låste døre, og det vil alle systemer kunne opfylde. Men der findes systemer, som vil kunne udvides med andre potentielt nyttige funktioner, som fx digitale ”opslagstavler” til opgange eller vaskerier, bookingfunktioner, der kan benyttes til festlokaler og lign., elevatorstyrring, styring og adgang til parkeringsanlæg, styring af digitale navneskilte på dørtelefoner og postkasser, samt åbning af postkasser med brik etc. Det er en god idé, at være opmærksom på sådanne udvidelsesmuligheder, som vil gøre integreringen af nye funktioner billigere, da det vil kunne styres og integreres i samme system/software på sigt.

Dørtelefoni

Disse systemer er typisk bygget op om tre forskellige teknologier; 1) analoge, 2) digitale og 3) IP-baserede.

Analoge teknologier

Den analoge teknologi er på vej ud af markedet. Vær opmærksom på, at disse systemer fortsat sælges.

Digitale teknologier

Digitale systemer, også kaldet BUS-systemer, er fortsat en teknologi, der lever i bedste velgående og der vil typisk fortsat være fornuftige reservedelsgarantier. Disse systemer vil kunne opfylde de basale funktioner, som samtale og eventuelt video, samt døråbning.

IP - Internet Protokol baserede teknologier

Ønsker ejerforeningen, at være lidt mere fremtidsorienteret, kan det være en god idé, at se på IP-baserede systemer. Ud over de basale funktioner, vil der i nogle af disse systemer også være mulighed for andre funktioner, såsom beskedfunktion, der muliggør kommunikation med den enkelte lejlighed og ejerforeningen. Herved ligger store besparelser, da husstandsomdelinger kan foregå digitalt. Det kan også være funktioner, som energivisualisering, dokumenthåndtering, vaskeribooking m.fl.

Et vigtigt argument for, at vælge en IP-løsning er, at en ny funktion ofte kun vil være en softwareopgradering man tilkøber og ikke en fysisk ændring af systemet.