Bemærkninger til Berlingskes brevkasse

Hæfter alle ejerlejlighedsejere for omkostninger til altaner? Et spørgsmål i Berlingske Brevkasse den 3. marts 2018.

Advokat (H) Allan Ohms besvarelse giver anledning til flere bemærkninger:

For så vidt angår Allan Ohms bemærkning om enstemmighed ved generalforsamlingsbeslutningen bemærkes, at beslutninger om vedtagelse af et altanprojekt i ejerforeninger, kan træffes med 2/3 kvalificeret flertal, jf. afstemningsregler.

For så vidt angår Allan Ohms bemærkning om, at den beskrevne beslutning lovligt kan træffes på en generalforsamling som et beslutningsforslag bemærkes, at dette ikke er tilfældet, idet det vil kræve en vedtægtsændring.

For så vidt angår Allan Ohms bemærkning om, at spørgerens ønske kan forlanges ført til referat bemærkes, at dette ikke er tilfældet, idet der skal gennemføres en vedtægtsændring, dersom det ønskede lovligt kan gennemføres, hvorfor der ikke kan fremsættes krav om, at sådanne beslutninger skal føres til referat.

For en detaljeret gennemgang af emnet henvises til altaners vedligeholdelsespligt.