Ejerlejlighedskort

Når en ejendom opdeles i ejerlejligheder bliver der udarbejdet et ejerlejlighedskort for de enkelte ejerlejligheder, der viser ejerlejlighedens omrids og areal. I forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen foretages der opmåling af de enkelte ejerlejligheder, og der udfærdiges og tinglyses et ejerlejlighedskort for de enkelte ejerlejligheder. Alt, hvad der således ikke er indtegnet på ejerlejlighedskortet som vedrørende den enkelte lejlighed, er dermed fællesejendom og udgifterne vedrørende dette en fælles udgift. Ejerlejlighedens indvendige indretning med murer og installationer fremgår normalt ikke af ejerlejlighedskortet, der har karakter af et matrikelkort, hvor man taler om et landmålerrids. Ejerlejlighedskortet findes på www.tinglysning.dk. Tegninger og beskrivelser over ejerlejlighederne findes i kommunes arkiv, fx www.weblager.dk.

Ved overdragelse af en ejerlejlighed skal overdrager fremvise et ejerlejlighedskort, så erhverver klart kan se, hvad erhverver opnår rettigheder til.

Dersom ejendommen er opdelt i ejerlejligheder før den 8. september 2009 findes ejerlejlighedskortet på den enkeltes ejerlejligheds indscannede akt, mens selve anmeldelsen af opdelingen findes på hovedejendommens indscannede akt.

Dersom ejendommen er opdelt efter den 8. september 2009 vedhæftes ejerlejlighedskortet som bilag til adkomstdokumentet (det forhold, at en ejerlejlighedsejer er materielt berettiget til at råde over et bestemt gode) på hovedejendommen.