Sikre brand tage

Fredag den 25. marts 2022 udbrød der brand i tagkonstruktionen på en etageejendom på Grøndals Parkvej 6A i Vanløse, der medførte at alle 90 lejligheder blev evakueret.

DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har udarbejdet vejledninger, der kan sikre mod at tagbrande kan brede sig, jf. Brand sikre tage