Fredede ejendomme

Der knytter sig en lang specielle forhold til fredede ejendomme. Endvidere er der mulighed for at søge om tilskud til vedligeholdelsesarbejder på fredede ejendomme, se mere herom http://ef-raadgivning.dk/?page_id=318

IMGP5796-1