Eksklusion af Housing Group

Eksklusion af Housing Group

Den 19. september 2017 har administratorsektionens bestyrelse i Ejendomsforeningen Danmark besluttet, at ekskludere Housing Group fra Ejendomsforeningen Danmark på baggrund af flere overtrædelser af de etiske normer.

Eksklusionen er sket på baggrund af adskillige klager fra Housing Groups kunder over uretmæssige debiteringer på kundernes driftskonti.

”Vi må desværre konstatere, at Housing Group trods adskillige opfordringer ikke har medvirket til sagens yderligere afklaring, ligesom der ifølge Housing Groups kunder ikke er sket berigtigelse af de uretmæssige debiteringer”, fortæller Morten Østrup Møller, der er juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Administratorsektionens bestyrelse vurderer, at der er tale om et så groft brud på foreningens etiske normer, herunder reglen om, at administrator skal holde egne og kundernes midler skarpt adskilt. Derfor har den rigtige og nødvendige sanktion været at ekskludere Housing Group. 

”Normalt offentliggør vi en eksklusion eller andre sanktioner anonymt. Men på grund af sagens alvorlige karakter, og fordi vi vurderer, at det er nødvendigt at tydeliggøre for markedet, at Housing Group ikke er i stand til at drive forretning på grundlag af de etiske principper, som er Ejendomsforeningen Danmarks DNA, har vi nu valgt at offentliggøre medlemmets navn”, siger Morten Østrup Møller.

Ejendomsforeningen Danmark har kun én gang tidligere været nødt til at ekskludere et medlem af foreningens administratorsektion. Det var i 2013 da det – i forbindelse med Scandia Housings sammenbrud – viste sig, at dette selskab ikke havde sørget for tilstrækkelig adskillelse mellem kundernes og selskabets økonomi.

”Sagen med Housing Group er på alle måder en ekstraordinær situation, og det har været nødvendigt at sende et klart og tydeligt signal om, at Ejendomsforeningen Danmark alene er for de mange virksomheder, som driver forretning efter høje etiske standarder, siger Morten Østrup Møller”.

Eksklusionen medfører, at Housing Group mister alle medlemsrettigheder, herunder er Housing Group afskåret fra at kommunikere og markedsføre sig som medlem af Ejendomsforeningen Danmark.