Ejendomsservice

E/F Rådgivning rådgiver ejerforeninger i analysen af foreningens ejendomsservicebehov, udarbejdelse af udbudsmateriale, vurderingen og valg af tilbud på ejendomsservice og udarbejdelsen af en ejendomsserviceaftale.

E/F Rådgivning har udviklet en total analysemodel, eksempel, side 1 af 3, der anvendes ved afdækningen af ejerforeningens behov og ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Herved får ejerforeningen specifikke tilbud på det foreningen ønsker og ikke standardtilbud, der ofte omfatter mere eller noget andet end det foreningen har behov for.

E/F Rådgivning bistår ejerforeninger med:

1. analysen af ejerforeningens specifikke behov for ejendomsservice,

2. udarbejdelsen af udbudsmaterialet,

3. indhentning af kvalificerede tilbud,

4. vurderingen af de enkelte indkomne tilbud,

5. udarbejdelsen af en samlet vurdering af alle indkomne tilbud, så det er nemt for bestyrelsen at træffe det rette valg,

6. fysisk præsentation af 2-3 ejendomsservicefirmaer for bestyrelsen, inden bestyrelsen træffer et valg,

7. indhentning af referencer på det eller de to ejendomsservicefirmaer bestyrelsen har valgt af gå videre med,

8. udarbejdelsen af ejendomsserviceaftalen mellem ejendomsservicefirmaet og ejerforeningen på det grundlag parterne har aftalt,

9. opsigelsen af det nuværende ejendomsservicefirma og

10. opfølgning efter tre måneder og igen efter et år med eventuelle justeringer af aftalegrundlaget.