5 tips til bedre brandsikkerhed i etageejendomme

5 tips til bedre brandsikkerhed i etageejendomme

Hvordan sikrer man brandsikkerheden i tagrum i etagebyggeri? Skal der altid benyttes en certificeret brandrådgiver, eller kan ejerforeningen også selv foretage et tjek, der øger sikkerheden? Boligstyrelsen har lanceret en kampagne, der giver svar og nogle enkle tips til bedre brandsikkerhed.

Ejerforeninger kan også selv gøre en indsats for at øge brandsikkerheden i ejendommene. Boligstyrelsen har derfor udarbejdet nyt kampagnemateriale, der skal vejlede bygningsejere og bestyrelser i boligforeninger om, hvilke forhold de især skal være opmærksomme på, når de tjekker brandsikkerheden i tagetagen.

Kampagnen byder desuden på en vejledning om de hyppigst forekommende fejl i udførelsen af tagrenoveringer og instrukser i, hvordan man gennemgår tagrum og -konstruktioner for at sikre dem mod brandspredning. Herudover anbefales, at tagrummet indgår i ejendommens drifts- og vedligeholdelsesplan, så man sikrer systematisk tjek af brandsikkerheden.

Tjek øverste etage:

1. Tjek, at tagrummet er opdelt i mindre sektioner

2. Tjek, at der ikke er huller eller revner i vægge og gulv

3. Tjek, at døre og lemme lukker korrekt og slutter tæt

4. Tjek, om taget er blevet renoveret

5. Tjek, at tagrummet bliver vedligeholdt

Kampagne udløst af storbrand

Baggrunden for brandsikringskampagnen er den famøse tagbrand i en etageboligejendom i Vanløse i marts 2022. For branden, der brød ud på loftet, spredte sig med lynets hast hen over taget og flere etager ned i byggeriet. Resultatet blev 130 beskadigede lejligheder fordelt på 16 opgange, en totalskadet bygning og 90 hjemløse familier.

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut undersøgte brandforløbet for Bolig- og Planstyrelsen, og her blev det klart, at branden formentlig kunne have været begrænset til få opgange, hvis blot bygningen havde været opført og vedligeholdt som angivet i byggetilladelsen fra 1937, og der havde været udført brandmæssige adskillelser i spidsloftet og over lejlighedsskel mod tagdækningen.

Fejl i brandsikringen i hvert tredje byggeri

Siden branden har både brandeksperter og beboere i etageejendomme spekuleret på, hvordan det står til med brandsikkerheden i lignende ejendomme, og hvor stor risikoen mon er for en gentagelse af storbranden.

De mange brandtjek i etagebyggeri, som DBI har udført siden branden, viser dog, at ca. hver tredje bygning har fejl i brandsikringen. Med kampagnen har boligforeninger nu et værktøj til at vurdere brandsikkerheden i deres ejendomme. Men er man det mindste i tvivl, bør man kontakte en brandrådgiver, der kan gennemgå brandsikkerheden i bygningen”, siger Ib Bertelsen, direktør i DBI.