Forsikringer

Ejerforeningens forsikringer er et område, der med jævne mellemrum bør gennemgås og konkurrenceudsættes - mindst hvert tredje år. De fleste ejerforeninger betaler alt for meget i forsikringspræmie. E/F Rådgivnings besparelser for ejerforeninger ligger typisk på mellem 40 - 60 %, jf. eksemplerne neden for.

Alt for mange ejerforeninger lader deres ejendomsadminstrator vælge forsikringsselskab for ejerforeningen, hvilket ikke er optimalt for ejerforeningen, fordi forsikring sjældent er i fokus hos ejendomsadministrator. Nogle ejendomsadministrationsfirmaer har et samarbejde med ét forsikringsselskab, men det er langt fra sikkert, at netop dette forsikringsselskab kan tilbyde den specifikke ejerforening, den bedste forsikring, både dæknings- og prismæssigt, jf. eksemplerne neden for. Intet ejendomsadministrationsfirma har endnu kunnet skaffe en ejerforening et bedre tilbud på forsikringer end E/F Rådgivning med hensyn til forsikringens præmie, dækning og selvrisiko.

Opsigelse af forsikring

Mange ejerforeninger tegner 1-, 3- eller 5-årige forsikringsaftaler, for derved at opnå en rabat på typisk 10-15 %, hvilket giver god mening, men dette hindrer ikke, at ejerforeninger kan opsige en forsikringsaftale, jf. neden for.

Ejerforeninger kan i henhold til lov om finansiel virksomhed § 57 opsige en forsikring med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned for så vidt en ejerforening har forbrugerstatus:

"Stk. 1 Et forsikringsselskab, der udbyder forbrugerforsikringer, skal tilbyde, at de pågældende forsikringer kan tegnes med vilkår om, at forsikringen kan opsiges af forsikringstageren med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned.

Stk. 2. Ved en forbrugerforsikring i stk. 1 forstås en forsikringsaftale, hvor forsikringstageren (forbrugeren) ved aftalens indgåelse hovedsagelig handler uden for sit erhverv."

Aftaleretligt indeholder ejerforeningens opsigelse et påbud om, at forsikringsselskabet skal respektere opsigelsen som bindende for dem, når den kommer frem, og at den er bindende for ejerforeningen, når den er kommet til forsikringsselskabets kundskab, jf. aftalelovens § 7. Når sidstnævnte betingelse er opfyldt, får opsigelsen retsvirkning. Da opsigelsen består at et løfte, kræves ikke accept fra forsikringsselskabet, før opsigelsen er bindende. Hvorvidt opsigelsen får retsvirkning efter sit indhold, afhænger af om opsigelsesfristen er overholdt. Har ejerforeningen ikke angivet noget opsigelsesvarsel, er parterne bundet af det almindelige varsel, der fremgår af forsikringsbetingelserne, jf. Skanderborg Ret - BS 476/1990 og Kendelse fra Ankenævnet for Forsikring AKF 63.678, eller loven, hvorfor det er vigtigt at formulere opsigelsen korrekt.

E/F Rådgivning har på vegne af flere ejerforeninger haft mange sager mod forsikringsselskaber, fordi de ikke ville lade en for dem lukrativ forsikringsaftale opsige af ejerforeningen, men alle forsikringer er blevet opsagt til ejerforeningernes fulde tilfredshed.

E/F Rådgivning hjælper mange ejerforeninger med at få de rette forsikringer til den rette pris, jf. neden for.

Honorarmodel

Der er to honorarmodeller for at få foretaget et forsikringstjek:

A. 6.250 -12.500 kr. inkl. moms eller

B. 25 % af første års besparelse efter et forsikringsskift.

Sikkerhed for ejerforeningen - champagne

Kan E/F Rådgivning mod forventning ikke tilbyde et samlet tilbud, der er på bedre og billigere vilkår, skal der selvsagt ikke betales noget honorar og der er ikke nogen forudbetaling på forsikringstjekket. Derudover får bestyrelsen en flaske champagne.

Besparelse på 61,8 % på forsikringer

Besparelse på 55 % på forsikringer

Besparelse på 44,8 % på forsikringer

Et samarbejde med E/F Rådgivning om forsikringer sikrer, dels at ejerforeningen er optimalt forsikret, dels til den bedste pris.