Elevatorer

Service af elevatorer

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv., skal en elevator efterses.

Antal årlige eftersyn fastsættes under hensyn til elevatorens type, tilstand og brug samt fabrikantens anvisninger.

Elevatorer skal have foretaget eftersyn af sagkyndige virksomheder.

Besigtigelse og afprøvning af elevatorer skal foretages af et inspektionsorgan hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum samt efter ombygning og efter flytning.