Køb og salg af ejendomsservice

Køb af trapperengøringsafdeling

E/F Rådgivning søger på vegne klient i branchen en ejendomsservicevirksomhed, der ønsker at frasælge sin trapperengøringsafdeling.

Fusion med mellemstor ejendomsservicevirksomhed

E/F Rådgivning søger på vegne klient en mellemstor ejendomsservicevirksomhed, der kunne være interesseret i en fusion i branchen.

Kontakt Pauli Andersen på pa@ef-raadgivning.dk eller mobil 40 88 80 15.