Mobilmaster/sendeanlæg

Som ejerforening kan man blive udsat for at skulle tage stilling til en henvendelse fra en mobiloperatør om leje af et areal til opsætning af et sendeanlæg (mast) og naturligt melder sig spørgsmålet om sundhedsrisici.

Der foreligger til dato ingen dokumenteret risiko eller sundhedsskade som følge af radiobølger fra sendeanlæg/mobilmaster.

Radiobølger

I Danmark ligger dette fagområde under Sundhedsstyrelsen.

Debatten om radiobølger har to tilgange, 1) frekvens og 2) effekt.

Ad frekvens

Frekvensen forholder sig til hvor i frekvensbåndet en radiobølge ligger målt i hertz (Hz):

Der skelnes mellem ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling. Bekymringen retter sig imod ioniserende stråling, der er højfrekvent og typiske eksempler er røntgen- og gammastråling. Det karakteristiske ved ioniserende stråling er, at det kan fremkalde skader på gener og kan ødelægge dna-molekyler.

Ikke-ioniserende stråling er derimod lavfrekvent og har derfor et meget lavt energiindhold. Således er disse radiobølger ikke ”stærke” nok til at fjerne elektroner fra atomer eller molekyler og dermed fremkalde ionisering. Radiobølger til mobiltelefoni er ikke-ioniserende:

Ad effekt

Effekt handler om, hvor ”stærke” radiobølgerne er, hvilket måles i watt (W). Når man undersøger radiobølger tales om effekttætheden, som er watt/m2. Størrelsen af effekttætheden afhænger af den effekt, der sendes med samt afstanden til senderen.

Der er to kilder til radiobølger indenfor mobiltelefoni: Selve 1) mobiltelefonen og 2) sendeanlægget (masten).

Den absolut primære kilde til vi bliver eksponeret for radiobølger er vores egen brug af mobiltelefonen, idet effekten af radiobølger falder dramatisk med afstanden til kilden til radiobølgerne: Når afstanden fordobles, falder effekttætheden til en fjerdedel. Vi holder vores mobiltelefonen op til øret og sætter dermed antennen helt ind til vores hoved. Antennerne på masten er derimod placeret i mellem 30 og 42 meters højde, hvor radiobølgerne falder således i forhold til de grænseværdier, som er fastsat:

Sammenhængen kan sammenlignes med lyd: Når man fjerner sig fra en person, der taler, bliver lyden svagere.

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse undersøger løbende om de kan konstatere sammenhænge mellem mobiltelefoni og kræft. På deres hjemmeside er emnet beskrevet:

Det er enhver forskers opdrag kontinuerligt at sætte spørgsmålstegn ved, om gårddagens viden kan afvises på basis af ny viden. Således er deres konklusion, at der med den nuværende viden ikke kan konstateres øget risiko for at få kræft på grund af elektromagnetiske felter fra mobiltelefoni:

Der kan endvidere henvises til følgende supplerende litteratur:

Mobilantenner og sikkerheden - myndighedspjece_Telekommunikations Indust...

Sundhedsstyrelsen december 2013

Artikel fra Politiken 14-02-2012 - Forskere afliver kræftmyte endnu enga...

Artikel fra MetroXpress - Kræft og mobilsendemaster har ingen forbindels...

Det kan være en fordel for ejerforeningen, at inddrage E/F Rådgivning i forhandlingen med teleoperatøren og dennes rådgiver, for at få aftalen forhandlet bedst muligt på plads. Dette har stor betydning for ejerforeningen, da aftalen løber i rigtig mange år. En forskel på 10.000 kr. pr. år, bliver til 100.000 kr. over 10 år og 100.000 kr. kunne være brugt bedre på ejendommens vedligeholdelse.