Bygherrerådgiver

Det er vigtigt, når et vedligeholdelsesprojekt igangsættes at inddrage en kvalificeret byggerådgiver, der alene varetager ejerforeningens interesser og ikke skeler til et byggerådgiverhonorar på mellem 6-15 % af entreprisesummen.

E/F Rådgivning har stor erfaring i at styre vedligeholdelsesprojekter, så ejerforeningen opnår den bedst tænkelige kvalitet til den laveste pris.