Håndværker/entreprenør garantiordninger for ejerforeninger?

Garantiordningerne gælder ikke for ejerforeninger

Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, Danske Anlægsgartnere m.fl. sikrer privatpersoner, der som forbrugere har indgået en aftale med et medlem af deres organisationer om udførelse af arbejder på forbrugerens private bolig, det være sig én- eller to-familieboliger, ejer­lejligheder, andelsboliger mv.

Undtaget for garantidækningen er dog arbejder/entrepriser for ejerforeninger (ejer­lejlighedsejendomme) til trods for, at ejerforeninger i forbrugerretlig henseende uomtvisteligt også er at betragte som en privat forbruger. Det fremgår klart af organisationernes garantivedtægter, at arbejde der sædvanligvis udfø­res som fælles arbejde og betales som fællesudgift ikke er dækket af organisationernes garantiordninger.

Dermed er der tale om en klar diskrimination fra organisationernes side af private forbrugere, når forbrugerne optræder sammen i en ejerforening.