Vedligeholdelsesplan

Enhver ejerforening skal have en rimelig opdateret vedligeholdelsesplan i henhold til normalvedtægten, der indeholder en drifts- og vedligeholdelsesplan, prioriteret rækkefølge og teknisk/økonomisk vurdering. Vedligeholdelsesplanen er bestyrelsens arbejdsdokument med en prioriteret beskrivelse af de enkelte vedligeholdelsessager over de næste 10 år, samt en prisindikation på sagerne.

E/F Rådgivning har udviklet et Excel regneark, der integrerer ejerforeningens årsrapporter, budgetter og vedligeholdelsesplan, hvilket sikrer ejerforeningens langsigtede økonomi, så man undgår ubehagelige overraskelser.

Vedligeholdelsesplanen giver bestyrelsen det fornødne overblik til at gennemføre de nødvendige opgaver på de optimale tidspunkter og dermed styre ejerforeningens økonomi optimalt. Har ejerforeningen et stillads i ejerforeningen kan det økonomisk være en fordel at få løst alle de opgaver, der kræver et stillads, også selvom enkelte opgaver måske kunne vente et par år, fordi omkostningerne til stillads er forholdsmæssigt store.

Det er vigtigt, at forholde sig kritisk til den vedligeholdelsesplan, og det kan være en god idé, at få en uvildig byggesagkyndig til kritisk at gennemgå vedligeholdelsesplanen og afdække eventuelle skjulte dagsordener.

Vedligeholdelse af stigstrenge og faldstammer

I forbindelse med renovering af stigstrenge (koldt og varmt brugsvand) og faldstammer (i køkken og badeværelse) overser en del byggerådgivere og ejerforeningsbestyrelser foreningens kloakker. For at undgå ubehagelige tekniske og økonomiske overraskelser bør man, når man alligevel får foretaget en TV-inspektion af stigstrengene og faldstammerne, også få foretaget TV-inspektion af kloakkerne. Hvis bestyrelsen får foretaget en vurdering af kloakkerne i tide, kan foreningen spare rigtig mange penge, idet det da vil være muligt at foretage en relining (strømpeforing) af kloakkerne, men det forudsætter, at kloakkernes tilstand er i en rimelig stand for ellers er relining ikke muligt og så skal kloakledningerne udskiftes og det er en bekostelig affære. Der findes to former for TV-inspektion. I langt de fleste tilfælde er Kloakmestrenes TV-inspektion en udmærket løsning for en ejerforening. Der henvises til afsnittet om TV-inspektion.