Ejendomsadministration

Opnå en besparelse på op til 53,1 % på ejendomsadministration med samme eller bedre kvalitet

E/F Rådgivning yder ejerforeninger assistance i forbindelse med udvælgelsen af ejendomsadministratorer.

E/F Rådgivning har udviklet et effektivt analyseværktøj, der hurtigt afdækker en ejerforenings behov for ejendomsadministration. På basis af denne analyse udarbejder E/F Rådgivning et udbudsmateriale og indbyder et relevant antal ejendomsadministratorer til at afgive tilbud. Når de indbudte ejendomsadministratorer har afgivet deres tilbud på ejendomsadministration, udarbejder E/F Rådgivning en samlet indstilling til ejerforeningens bestyrelse, som herefter hurtigt kan træffe en beslutning. Når bestyrelsen har truffet en beslutning, foretager E/F Rådgivning en grundig analyse af det valgte administrationsfirma, herunder grundig referencetagning. Får dette arbejde et positivt udfald, udarbejder E/F Rådgivning en ejendomsadministrationsaftale, der matcher ejerforeningens krav og behov.

E/F Rådgivning benytter ikke ejendomsadministrators administrationsaftale, da den sjældent varetager ejerforeningens interesser. E/F Rådgivning har udviklet en ejendomsadministratoraftale, der dækker ejerforeningens behov, rettigheder og interesser, hvorfor ejerforeningen er væsentligt bedre sikret ved anvendelsen af denne ejendomsadministrationsaftale.

Honorar

Ejerforeningen kan vælge mellem tre honorarformer:

1: Grundgebyr: 125 kr. inkl. moms pr. lejlighed i ejerforeningen, dog minimum 5.000 kr. inkl. moms, samt 40 % (inkl. moms) af den årlige besparelse af første år efter skift af ejendomsadministrator. Vælger ejerforeningen alligevel ikke at skifte ejendomsadministrator, betales den sidste del af honoraret kun med 50 %.

2: 75 % (inkl. moms) af den årlige besparelse af første år efter skift af ejendomsadministrator. Vælger ejerforeningen ikke at skifte ejendomsadministrator, betales der kun 50 % af honoraret.

3: 25.000 kr. inkl. moms, hvoraf halvdelen forfalder til betaling ved opgavens start og den resterende halvdel forfalder ved præsentationen af resultatet.

Spar op til 53,1 % på ejendomsadministration

Størrelsen af ejendomsadministrationsfirmaet eller honoraret til administrator siger meget lidt om kvaliteten hos ejendomsadministrator. Ejerforeningen bør vælge konkret ud fra en grundig analyse og vurdering.

Erfaringsmæssigt er der op til 53,1 % at spare ved at skifte ejendomsadministrator. Prisen for ejendomsadministration af ejerforeninger, når ejerforeningen går i udbud, ligger i intervallet 592-1.265 kr. pr. lejlighed inkl. moms pr. år med et gennemsnit på 985 kr. Hvis foreningen ikke går i udbud med ejendomsadministrationsopgaven, har E/F Rådgivning konstateret honorarer helt op til 2.250 kr. pr. lejlighed, hvilket er væsentlig mere end det dobbelte af gennemsnittet. I et andet tilfælde lå honoraret på 1.875 kr. pr. lejlighed og i det konkrete tilfælde var ydelsen end ikke det halve værd, idet E/F Rådgivning kunne dokumentere en årlig besparelse på mindst ½ mio. kr., hvilket ikke var afdækket af et af de største ejendomsadministrationsfirmaer, som havde betjent ejerforeningen i årtier. På grundlag af E/F Rådgivnings notat over besparelser fik ejerforeningen halveret ejendomsadministrationshonoraret.