Radiatortermostatventil

Radiatorventil

Når varmesæsonen begynder medio september, medfører det ofte en række henvendelser til ejerforeningernes viceværter fra beboere, som af den ene eller anden grund ikke har varme på i en eller flere radiatorer.

I langt de fleste tilfælde skyldes problemet radiatorens termostatventil.

Denne del af installationen hører ikke ind under ejerforeningens drift og vedligeholdelse, men er den enkelte ejers og/eller lejers vedligeholdelsesopgave.

Der gælder generelt følgende regler på området:

1)   hvis der er varme på det vandrette varmerør, som fører hen til radiatoren, skal ejerforeningen ikke afhjælpe problemet. I disse tilfælde skal beboeren selv afhjælpe problemet.

2)   hvis der ikke er varme på varmerøret, så skal ejerforeningen afhjælpe problemet. I disse tilfælde kontaktes ejerforeningens vicevært, som vil få løst problemet.

Hvis det er en termostatventil, der har sat sig fast, henvises til dette link: Sådan ordner du din termostatventil.

Hvis pakdåsen skal udskiftes, henvises til dette link:

Sådan udskifter du din pakdåse i termostatventilen

termostatventil