Budget/regnskab

Økonomien i en ejerforeningen er stort set den samme som i en virksomhed (driftsresultat, aktiver og passiver) bortset fra, at en ejerforening ikke har en omsætning, men kun omkostninger og foretager en omkostningsfordeling, dvs. fællesudgifter.

Udgangspunktet for en vedligeholdelsesplan er et driftsregnskab.

Indledningsvist foretages en analyse af fællesudgifterne på årsbasis og månedsbasis.

Når en byggeteknisk rådgiver har gennemgået ejendommen og udarbejdet en teknisk og økonomisk vedligeholdelsesplan, har ejerforeningen et brugbart økonomisk grundlag.

Vedligeholdelsesplanen kan tillige opstilles grafisk for visuelt at få et billede af planen.

Herefter lægges ydelserne til vedligeholdelsesplanen/fælleslånet ind i driftsbudgettet driftsbudgettet for at teste om det vil give ejerlejlighedsejerne økonomiske udfordringer.

Når vedligeholdelsesplanen er godkendt på en generalforsamling med simpelt flertal er sagen klar til indhentning af tilbud hos pengeinstitutter.

Husk, at ejendomsadministrator skal oplyse ejerlejlighedsejerne om fradraget for renteudgifterne til fælleslånet, så ejerne kan indberette det på deres selvangivelse eller indberette det i ejerens skattemappe/Tast Selv og evt. i bemærkningsfeltet skrive, at det drejer sig om renter fra ejerforeningens fælleslån/kassekredit.

E/F Rådgivning har i en konkret sag modtaget følgende bindende svar fra SKAT:

Spørgsmål: Kan SKAT svare ja til, at de enkelte medlemmer af ejerforeningen, er berettiget til at fratrække deres forholdsmæssige andel af renteudgifterne forbundet til optaget fælleslån stort 700.000 kr. etableret som en kassekredit, jf. vedlagte kopi af lånedokument (Bilag 1)?

Svar: JA.