Rottebekæmpelse

Kloakrotte

Kloakrotter er meget dygtige til at finde skjulte fejl og mangler ved afløbssystemerne. Disse fejl og mangler – ofte opstået ved direkte byggesjusk – kan senere give alvorlige ulemper i form af rotteplage, smittefare, ildelugt, fugt og svamp. Og dertil følger ofte meget dyre reparationer.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter har ejere af fast ejendom pligt til at sikre og renholde deres ejendom, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt.

Kloakrotte1