Vandforbrug

Inden 31. december 2016 skulle alle ejerlejligheder have installeret vandmålere på det varme vand, jf. bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling § 6, stk. 2:

"I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt."

Omkostningseffektivt

Kan det betale sig, at installere vandmålere? Nej, det kan som hovedregel ikke svare sig, jf. beregningen neden for. Kun i få tilfælde kan det svare sig.

Eksempel på beregning af vandmåleres lønsomhed. Excel regnearket kan købes for 500 kr. inkl. moms.

Priser på vand i København i 2015

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

Vandtakst (kr./m³)                          kr. 8,67

Vandafgift                                      kr. 5,86

Statslig afgift til kortlægn.                kr.  0,67

Vandafledningsbidrag                      kr. 14,79

Moms 25 %                                    kr.  7,50

I alt                                                kr. 37,49

Læs om Spar på vandet.