Viceværtansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakt

Det er vigtigt, at ejerforeningen har styr på ansættelseskontrakten for viceværten og/eller varmemesteren. Dels for at sikre ejerforeningen, at den får leveret den ydelse som den kræver, dels for ikke at risikere at få en bøde for ikke at opfylde bekendtgørelse af lov nr. 240 af 17. marts 2010 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

E/F Rådgivning har udarbejdet en omfattende ansættelsesaftale mellem en ejerforening og en vicevært og/eller varmemester, der sikrer, at ejerforeningen opnår det optimale af ansættelsesforholdet og undgår bøder. Prisen for ansættelsespakken - der indeholder en udførlig ansættelseskontrakt og en omfattende stillingsbeskrivelse - er 1.500 kr. ekskl. moms.

Er viceværten funktionær i funktionærretlig henseende?

Er viceværten og/eller varmemesteren funktionær og omfattet af lov nr. 81 af 3. februar 2009 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer?

Som hovedregel nej. I dag er ejendomsadministration ofte helt fjernet fra viceværtstillingen, og viceværten er da typisk ikke omfattet af funktionærloven, jf. Funktionærret af Lars Svenning Andersen, 4. udg. , p. 62. Tilsvarende Dansk Funktionær Ret af H.G. Carlsen, der anfører, at dersom det administrative arbejde af ganske ringe omfang, kan viceværten ikke være funktionær. En enkelt ældre dom har fundet, at tre timers daglig kontortid var tilstrækkeligt til at anse viceværten som funktionær, når henses til viceværtens kvalifikationer til at træffe afgørelse om mindre reparationer, vedligeholdelsesarbejder og føre tilsyn med håndværkere, jf. Juristens Domssamling 1939/324.

I Juristens Domssamling 1939/227 blev en vicevært med overvejende manuelt arbejde ikke anset som funktionær. Samme udfald giver UfR 1948/1304VL.

I Juristens Domssamling 1940/122 blev en ejendomsinspektør, der ikke selv havde manuelt arbejde, anset som funktionær.

Er viceværten funktionær i lejeretlig henseende?

Ja, dersom ejerforeningen stiller en viceværtbolig til rådighed for viceværten. Ejerforeningen skal i den forbindelse særligt påse overholdelse af lejelovens bestemmelser herom, specielt i forbindelse med opsigelse, jf. lejelovens § 83 litra c.

Ansættelseskontrakt - 1.500,00 kr. ekskl. moms

E/F Rådgivning har udviklet en praktisk anvendelig  ansættelseskontrakt, der kan anvendes til vicevært- og/eller varmemesterfunktionen. Kontrakten indeholder en detaljeret beskrivelse (tjekliste) af de opgaver, som viceværten og/eller varmemesteren skal udføre, så bestyrelsen har et klart billede af, hvad den betaler for, og viceværten og/eller varmemesteren ved hvad han/hun skal udføre.