Skattefri gaver

Jule- og lejlighedsgaver mv.

Gaver fra ejerforeningen sidestilles med arbejdsvederlag, og bestyrelsesmedlemmet eller den ansatte skal medregne værdien af godet ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst, jf. SKM2011.139.SR, der viser, at gaver fra arbejdsgiveren i anledning af 10 års ansættelse ikke opfylder åremålsbetingelserne i ligningslovens § 7 U, og derfor skal beskattes fuldt ud, jf. skattelovens § 4, litra C.

Hædersbevisning for udført arbejde, modtaget af ejerforeningen er skattepligtig indkomst, da det kan sidestilles med løn, jf. LSRM 1970, 115 LSR 1987, 21 og TfS 2000, 761.

I en konkret sag fandt Skatterådet, at medarbejdere skulle beskattes af gevinster i form af kontanter og tingsgaver, som de havde vundet i et lotteri for medarbejdere med få sygedage, jf. SKM2008.784.SR.

Reglen omfatter alle, bestyrelsesmedlemmer og ansatte, der modtager gaver mv. fra ejerforeningen i et ansættelsesforhold. Dog beskattes goder, herunder julegaver i form af naturalier kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere mv. overstiger et grundbeløb på 1.100 kr. pr. år (2018). Hvis den samlede værdi af de personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.100 kr., bliver bestyrelsesmedlemmet/medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. For julegaver – det vil sige årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår – gælder der dog det særlige, at værdien af julegaver altid tæller med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.100 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 800 kr. bliver ikke beskattet, uanset om bestyrelsesmedlemmet/den ansatte i løbet af året har modtaget goder, herunder julegaver, til en samlet værdi over 1.100 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, bliver de andre smågoder beskattet med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksimum 800 kr. ikke beskattes, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, 3. og 4. pkt.

Jule-/nytårsgaven er gavekort eller kontanter

Hvis jule-/nytårsgaverne ydes som gavekort eller kontanter, er gaverne skattepligtige, da det får karakter af en kontant løn. Er gavekortene udstedt til specifikke naturalier, kan gavekortet være skattefrit.

Julegave i form af gavebevis til én bestemt navngiven restaurant er ikke indkomstskattepligtigt, da der er tale om gavebevis, der alene kan anvendes til dagens tre-retters-menu eller til én af tre på forhånd af arbejdsgiver sammensatte tre-retters menuer, jf. SKM2010.515.SR.