Økonomiske definitioner

Fællesomkostninger og opsparing

Fællesomkostninger

Fællesomkostninger er de omkostninger, der følger af generalforsamlingens og/eller bestyrelsens gyldige beslutninger eller af en disposition, den enkelte undtagelsesvist kan foretage på fællesskabets vegne.

Ejerlejlighedslovens § 6 nævner udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier og udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en eventuel grundfond m.v.

Ejerforeningens vedtægter indeholder ofte præciseringer af ejerforeningens vedligeholdelsespligt.

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig forebyggende, afhjælpende og oprettende vedligeholdelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer.

Ejerforeningen afholder omkostninger til udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt. Når ejerforeningen foretager vedligeholdelse, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang.

Opsparing

Opsparing i relation til ejerforeninger er en henlæggelse af ejernes disponible indkomst til en senere afholdelse af en omkostning til oprettende vedligeholdelse. Opsparingshenlæggelserne har intet med ejerforeningens fællesomkostninger at gøre.