Boligforeningernes Netværksdag

Dato: Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 9:00-15:00

Sted: Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Gratis tilmelding her

Målgruppe 

Formænd og bestyrelsesmedlemmer i andelsbolig- og ejerforeninger

Beboerrepræsentanter i udlejningsejendomme og boligselskaber

Driftsansvarlige for ejendomme og ejendomsservice

Ejendomschefer og -inspektører

Varmemestre og viceværter

Ejendomsadministratorer

Dagens program

Kl. 08:30-09:30: Let morgenmad

Kl. 09:00-09:30:

Tilstandsvurderinger af ejendomme, vedligeholdelsesplaner og økonomi

Partner Jens Lauridsen, Rådg. ingeniørfirma EKAS A/S og direktør Pauli Andersen, E/F Rådgivning

Hvorfor skal en boligforening have en vedligeholdelsesplan? Jens Lauridsen og Pauli Andersen vil belyse betydningen af vedligeholdelsesplaner i boligforeninger, hvordan de bør udarbejdes, hvilke økonomiske og forsikringsmæssige fordele der er ved at udarbejde dem og hvordan vedligeholdelsesplanen indarbejdes i foreningernes budget?

Kl. 09:30-09:55:

Fremtidens krav til varmefordelings- og vandmålere

Key Account Manager Christian Bredsgaard, KeepFocus A/S og direktør Pauli Andersen, E/F Rådgivning

Gennemgang af hvilke regler, der findes for foreningerne om varmefordelings- og vandmålere og hvordan boligforeningerne bør vælge målere? Christian Bredsgaard og Pauli Andersen vil gennemgå, hvad foreningerne bør lægge vægt på, når de beslutter hvilken målerleverandør de vælger.

Kl. 10:00-11:30:

Sur for en sikkerheds skyld – et foredrag om at være livsglad uden at være lalleglad

Mikael Kamper, journalist, forfatter og nyhedsvært ved TV2

Kl. 12:00-13:00: Frokost og netværk

Kl. 13:15-13:45:

Etablering af el-ladestandere

Mads Aarup, aktivt bestyrelsesmedlem i Elbilforeningen FDEL og elbilist på 9. år

Mange boligforeninger og -selskaber får forespørgsler fra beboerne om mulighed for oplad­ning af elbiler. Hvordan håndterer man på bedste vis kollektiv opladning af elbiler under hen­syntagen til teknik, praktik, økonomi og jura?

Kom og få buddet på, hvordan I i en beboelsesejendom arrangere jer bedst muligt, når det kommer til ladestandere til el-biler.

Kl. 14:00-14:30:

Hvordan etableres energifællesskaber, der giver billigere og mere grøn el i stikkontakten til gavn for alle beboere?

Christopher Tolstrup Rasmussen civilingeniør og medstifter af Enyday

I et energifællesskab går beboerne sammen sparer penge ved at dele elabonnement, solceller og måske batterier.  Automatisk bimåling hos hver enkelt beboer betyder, at man får en elregning hver måned, som præcis viser hvor meget strøm man har brugt fra elnettet og fra solcellerne, og hvor meget man har sparet ved at bruge strømmen, når solcellerne producerer eller når den er billig om natten.

Kl. 14:30-15:00:

Stigende energipriser – fokus på optimering af ejendommenes varmeforsyning

Ingeniør Ole Jensen, Rådg. ingeniør og beregner Ole Jensen, og direktør Pauli Andersen, E/F Rådgivning

De stigende energipriser stiller store krav til optimeringen af ejendommenes varmeforsyning. Få en gennemgang af, hvor indsatsen kan sættes ind og hvilke besparelser, det kan give.

Optimering af afkøling over varmevekslere via dimensionering og indregulering.

Fjern muligheden for legionella ved hjælp af indregulering af brugsvandssystemet.

Ifølge Statens Serum Institut døde 39 personer i 2020 af legionærsygdom, der forårsages af legionel­labak­terien, det højeste antal i nyere tid. Danmark har en incidensrate på 4,7 smittede pr. 100.000 indbyggere, hvor incidensraten i hele EU ligger på 2,2.

Gratis tilmelding her