Fordelingstal – fastsættelse og ændring

Ifølge ejerlejlighedslovens § 6, stk. 1, skal alle ejerforeningens fælles udgifter, herunder udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier og udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en eventuel grundfond m.v., udredes indbyrdes af de enkelte ejere efter det i ejerlejlighedslovens § 2, stk. 1, nævnte forhold. I henhold til ejerlejlighedslovens … Læs resten af Fordelingstal – fastsættelse og ændring