Tilskud til energibesparende foranstaltninger

En ejerforening med fjernvarmeforsyning kan hos DONG ENERGY søge om tilskud til isolering af:
 • tagkonstruktioner
 • loftsrum
 • ydermure, hulrum
 • kælderydervægge
 • kældre
 • krybekældre – uopvarmet eller mod jord
 • rørstrækninger, varmerør
 • vinduer, ruder, ovenlys
 • døre

Der er en række ting, ejerforeningen skal være opmærksom på, før foreningen sender sin ansøgning om tilskud til DONG ENERGY:

 • Der kan ikke søges om tilskud til nybyggeri
 • Der kan ikke søges om tilskud, hvis energiforbedringen giver en besparelse på under 1.000 kWh/år.
 • Når ejerforeningen har fået tilsagn om tilskud fra DONG ENERGY, har foreningen seks måneder til at udføre arbejdet.

Ansøgning og udførelse

 • Der kan kun søges om tilskud til én gang for hver energiforbedring og der kan kun søges om tilskud til samme energiforbedring ét sted.
 • Ejerforeningen må gerne indhente tilbud på de forskellige arbejder, men arbejdene må ikke sættes igang før DONG ENERGY skriftligt har svaret.
 • I ejerforeninger er det foreningens tegningsberettigede, der kan søge om tilskud.

https://www.dongenergy.dk/privat/energitips-og-tilskud/tilskud-til-energiforbedringer/efterisolering